Vad är ergonomi?

Ja, vad är egentligen ergonomi?

Det är att göra människors arbete hälsosammare, säkrare och bekvämare, därmed också effektivare. Samtidigt reducerar man trötthet och förslitningsskador.

Arbetsplatsmattor reducerar skador som orsakas av belastning vid statiskt stillastående jobb.

Välkommen till en expert på området!

Nyheter